Digitale Tachograaf

De cursus digitale tachograaf is onmisbaar voor beroepschauffeurs. De chauffeurs werken met de bestuurderskaart en dienen zich te houden aan de rij- en rusttijden. Het zorgt voor beter rijgedrag, meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen vervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden. De overgang van de ‘analoge’ naar de digitale tachograaf kan voor veel onduidelijkheden zorgen. Het doel van deze cursus is bedoeld om binnen Europa te zorgen voor meer veiligheid op de weg, eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders en gezonde arbeidsomstandigheden.

Onderwerpen van deze cursus

  • Wet- en regelgeving
  • Arbeidstijd regelgeving
  • Werking en bediening digitale tachograaf
  • Verplichtingen chauffeur
  • Veiligheidsaspecten t.a.v. het gebruik van de tachograaf
  • Controle door bevoegde instanties

Cursusduur
De cursus digitale tachograaf duurt één dag, je begint om 08.00 uur ’s ochtends en eindigt je dag om 16.00 uur. Tijdens deze code 95 cursus staat de theorie centraal, maar ga je jouw nieuwe kennis ook in de praktijk oefenen.

Code 95
Deelname aan de cursus digitale tachograaf kan bij het CCV voor 7 nascholingsuren worden geregistreerd en telt mee voor de theoriepunten voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). De aanmelding en registratie bij het CCV verzorgen wij voor je. Voor deze cursus moet je een geldig rijbewijs en een geldig legitimatiebewijs bij je hebben.

Lees verder

Filter data op

  • Selecteer provincie

4 Beschikbare data voor deze cursus